0

Процедура за регистрация на фирма в Северна Македония

Процедура за регистрация на фирма в Северна Македония

Законът за дружествата регулира стопанската дейност и определя видовете дружества, процедурите и разпоредбите за тяхното създаване и дейност. Съгласно изменението на Закона за дружествата Централният регистър е оторизиран орган за извършване на всички фирмени регистрации и институцията, която поддържа Търговския регистър. Тъй… Continue Reading